பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Saturday, 16 March 2013பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதவிருக்கும் மாணவச் செல்வங்களுக்கு

தமிழ் கட்டகம் ஏதேனும் வழங்குமாறு எனது நண்பர்கள் கேட்டுக்

கொண்டதற்கிணங்க இந்தக் கட்டகம் வழங்கியுள்ளேன்.

https://docs.google.com/file/d/0ByJvTVp6FcxINmpFQUtRWU0wUGM/edit?usp=sharing

பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களை தேர்வுக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் பணியில்

ஈடுபட்டுள்ளதால் தொடர்ந்து எழுத இயலவில்லை.அடுத்த மாதத்திலிருந்து

 தொடர்ந்து சந்திக்கலாம்.

No comments:

Post a Comment