பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Thursday, 25 December 2014

க(வி)தையின் கதை


                                  இன்பம்

                              மது குடித்தலும்
                              மனிதர்க்கு உதவலும்
                              இன்பத்தழுவலும்
                              இன்பம் !


                                
                               விடுமுறை

                        சுகங்களுக்கான முன்னுரை
                        சோம்பலுக்கான
                        முடிவுரையுடன்!
                        அரசுவிடுமுறை நாள்கள் !                                   காதல் !

                          கன்னிரசம் அருகிருக்கக்
                          கனிரசம் எதற்கு ?
                          நூர்ஜஹானின் இதயத்தில்
                          ஜஹாங்கீரின் குருதி !


                                   சபதம் !

                      அடிமை நரம்பின் வீணைகளை
                      மீட்பதற்கில்லை !
                      விறலியின் சபதம் !                                  மனிதம் !

                        சுகமற்ற பாதைகளைச்
                        சுகப்படுத்தும் பயணம்,
                        மாற்றுத்திறனாளிகளின்
                        மனிதம் !                                கெப்ளர் !

                     ஒளிமுதல்வனையே சுற்றுகின்றன ,
                     ஒன்பது கோள்களும் !
                     கெப்ளர் விண்கலப்பயணம் !
                     தடங்களின் உண்மை !                                குழப்பம் !

                       தமிழுக்குக் குழப்பமில்லை
                       ஆங்கிலம் குழம்புகிறது
                       வெட்டிங்கா? மேராஜா ?
                       குழப்பத்தின் மேன்மை !
                              அழுத்தத்தின்சமன் !

                        வெகுளியைக் குறைக்கும்
                        குருதியின் அழுத்தச்சமம் ,
                        கருஞ்சீரகத்தின் வாசம் !                                  மெல்லினம்

                          கணினிக்குள் நுழைந்த
                          கோப்புகள் மெல்லினமாயின,
                          மென்மாற்றியின் வரம் !                                என்னூல் !

                      என்னூல் ஆதிபகவனென்று
                      வள்ளுவன் வந்தான் !
                      யுணிற்றாநாதனின் பதவிப்பிரமாணம் !
                      தமிழ்க்குடிமகன்களின் என்னூலெங்கே?                            காற்றின் கனல்!

                          பட்டங்கள் பறத்தலில்
                          பட்டத்தரசிகளின் குக்கர்விசில்கள் !
                          கனத்தமின்சாரமாய்ச் சுற்றும் 
                          காற்றும் பட்டமும் .


                         வாழ்வின் வரையறை!

                         மலர்கள் வாடிநிற்கின்றன,
                         மாலையில் .
                         வாழ்வின் நிலையாமை !                                வீர அரும்பு!

                          காரது போல் நெஞ்சிருண்ட
                          காந்திமதி நாதனைப்
                           பார் அதி சின்னப்பயல் ,
                           அரும்பின் வீரம் !                                 நம்பிக்கை.

                       சாத்தியமற்ற சம்பவங்கள்
                       சாத்தியமாவதற்காய் நீளுகின்றன,
                       ஆன்மீக நம்பிக்கையின்

                       நீளும் நிழலில்..

2 comments:

  1. நிறைவான பணி...
    வலைச்சரத்திலும் தங்கள் பக்கத்திலும் பகிரும் பாங்கு சிறப்பு.

    ReplyDelete