பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Sunday 30 December 2012

                              உலகத் திருக்குறள் பேரவைக்கு நான் வழங்கிய கட்டுரையின் முகப்பு .                                                       
                                                   கட்டுரையினை நாளை இடுகையிடுகிறேன்.

ஐயனின் ஐம்புலன்கள்

  


     சி.குருநாதசுந்தரம்

No comments:

Post a Comment