பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Monday, 17 December 2012

குருநாதன் கவிதைகள்.: இல்லறப்பள்ளி

குருநாதன் கவிதைகள்.: இல்லறப்பள்ளி: எனது இனிய நண்பர் திருவாரூர் தோழர் திரு . இரா.பண்டியன் அவர்களின் இனிய மணவிழா அண்மையில் நடைபெற்றது. அவர் ஒரு கணித ஆசிரியர் என்பதால் வாழ்த்த...

No comments:

Post a Comment